آرشیو اخبار

صنعت ساحتمان و تاثیر آن بر صنعت و تولید کشور

صنعت ساحتمان و تاثیر آن بر صنعت و تولید کشور

استمرار تولید صنعت کاشی و سرامیک در گرو رونق مسکن است

استمرار تولید صنعت کاشی و سرامیک در گرو رونق مسکن است

علل کاهش صادرات کاشی و سرامیک

علل کاهش صادرات کاشی و سرامیک

یک کارخانه دیگر تعطیل شد!

یک کارخانه دیگر تعطیل شد!

رئیس انجمن صنفی کاشی و سرامیک تزئینی مطرح کرد: وزارت صنعت متولی برنامه ریزی صنعت کاشی و سرامیک نشود

 رئیس انجمن صنفی کاشی و سرامیک تزئینی مطرح کرد: وزارت صنعت متولی برنامه ریزی صنعت کاشی و سرامیک نشود

ایجاد فضای صادرات برای حل مشکلات صنایع کاشی و سرامیک/لزوم جلوگیری از واردات کاشی و سرامیک بی‌کیفیت

ایجاد فضای صادرات برای حل مشکلات صنایع کاشی و سرامیک/لزوم جلوگیری از واردات کاشی و سرامیک بی‌کیفیت

ظرفیت تولید کاشی و سرامیک کشور 600 میلیون متر مربع است

ظرفیت تولید کاشی و سرامیک کشور 600 میلیون متر مربع است

حضور111000بازدیدکننده در نمایشگاه سرسای2017

حضور111000بازدیدکننده در نمایشگاه سرسای2017

رکود شدید در طرح رونق تولید

رکود شدید در طرح رونق تولید

معاون وزیر صنعت با اشاره به موانع تولید در استان خراسان جنوبی عنوان کرد

 معاون وزیر صنعت با اشاره به موانع تولید در استان خراسان جنوبی عنوان کرد