آرشیو اخبار

صادرات کاشی و سرامیک از کشور 30 درصد افزایش یافت

صادرات کاشی و سرامیک از کشور 30 درصد افزایش یافت

افزایش ۲۰ درصدی قیمت کاشی و سرامیک تصویب شد

افزایش ۲۰ درصدی قیمت کاشی و سرامیک تصویب شد

چوب مالیات لای چرخ تولیدکنندگان

چوب مالیات لای چرخ تولیدکنندگان

سقوط 5 پله ای رتبه جهانی ایران در صنعت کاشی و سرامیک

سقوط 5 پله ای رتبه جهانی ایران در صنعت کاشی و سرامیک

واردات کاشی و سرامیک 40 درصد کاهش و صادرات 7درصد رشد دارد

واردات کاشی و سرامیک 40 درصد کاهش و صادرات 7درصد رشد دارد

صادرات کاشی و سرامیک ۳۰ درصد کم شد/ ظرفیت تولید نصف شد!

صادرات کاشی و سرامیک ۳۰ درصد کم شد/ ظرفیت تولید نصف شد!

افت ۱۳.۳ درصدی تولید کاشی و سرامیک در ۹ ماهه امسال

افت ۱۳.۳ درصدی تولید کاشی و سرامیک در ۹ ماهه امسال

۲۱ هزار واحد تعطیل و نیمه راکد صنعتی فعال شده اند/افتتاح ۴۵۰۰ واحد تولیدی جدید در کشور

۲۱ هزار واحد تعطیل و نیمه راکد صنعتی فعال شده اند/افتتاح ۴۵۰۰ واحد تولیدی جدید در کشور

CMF فناوری تامین گیاهان جدید به Steuler-Fliesen گروه

CMF فناوری تامین گیاهان جدید به Steuler-Fliesen گروه

دپوی ۱۵۰ میلیون مترمربع کاشی در کارخانجات/خبری از مشتری نیست

دپوی ۱۵۰ میلیون مترمربع کاشی در کارخانجات/خبری از مشتری نیست