آرشیو اخبار

شرط معاون وزیر صنعت برای تکمیل زنجیره صنعت کاشی

شرط معاون وزیر صنعت برای تکمیل زنجیره صنعت کاشی

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت: سیاست دولت تکمیل زنجیره ارزشی با توجه به صرفه اقتصادی است

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت: سیاست دولت تکمیل زنجیره ارزشی با توجه به صرفه اقتصادی است

سایه رکود بر سر صنایع ایران

 سایه رکود بر سر صنایع ایران

کاشی دال نصب G.O.D. نوآورانه دوم سیستم را از من فن آوری

کاشی دال نصب G.O.D. نوآورانه دوم سیستم را از من فن آوری

رکود مسکن ، یک صنعت پولساز دیگر را نابود کرد

رکود مسکن ، یک صنعت پولساز دیگر را نابود کرد

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت : طرح رونق تولید باعث دلگرمی واحدهای تولیدی شد

 قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت : طرح رونق تولید باعث دلگرمی واحدهای تولیدی شد

سودآوری ضمانت شده صنایع سیمانی و کاشی سرامیک در بورس

سودآوری ضمانت شده صنایع سیمانی و کاشی سرامیک در بورس

فن آوری دیجیتال شرکت Sacmi به طور فزاینده به طور گسترده ای در بازار ایتالیا به تصویب رسید

فن آوری دیجیتال شرکت Sacmi به طور فزاینده به طور گسترده ای در بازار ایتالیا به تصویب رسید

خیز بلند وزارت صنعت،معدن و تجارت برای رونق تولید در کشور

خیز بلند وزارت صنعت،معدن و تجارت برای رونق تولید در کشور

سال گذشته ۱.۵ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک وارد کشور شد

سال گذشته ۱.۵ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک وارد کشور شد