محمدرضا پور ابراهیمی::صادرات موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: صادرات غیر نفتی به معنی واقعی کلمه موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی است.

محمد رضا پور ابراهیمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: تجارت و به خصوص صادرات در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی را ایفا می‏کند.

وی همچنین با بیان اینکه صادرات غیر نفتی باید بهترین جایگاه در نظام تجاری کشور داشته باشد، اظهارداشت: صادرات نفتی بیشتر تحت تاثیر عوامل خارجی قرار دارد و در کنترل اقتصاد داخلی نبوده و بیشتر به عنوان یک متغیر برونزا عمل می کند.

نماینده مجلس دهم گفت: متنوع سازی درآمدهای ارزی از طریق درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت یکی از راههای مبارزه با اقتصاد تک محصولی در کشور است.

وی در ادامه بر لزوم شکوفایى اقتصاد کشور در بخش صادرات غیر نفتى و عدم وابستگى کشور به اقتصاد تک محصولى تاکید کرد و افزود: عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی شامل شناخت بازارهای مصرف خارجی،

کیفیت محصولات،آشنایی با شیوه های نوین تجارت،آموزش و تشویق صادر کنندگان،ثبات قوانین و مقررات مرتبط با صادرات غیرنفتی،بهره وری نیروی کار، رقابت پذیری، مزیت رقابتی،حمایت دولت،دانش و مدیریت است.

پور ابراهیمی بیان داشت: به طور کلی یکی از مهمترین مشکلات‏ کشور تک محصولی‏ بودن و وابستگی اقتصاد به صدور مواد خام و اولیه‏ است که پیامدهای منفی و ناگواری را در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی ایجاد و کشور را در برابر ناملایمات و فشارهای‏ خارجی بسیار ضعیف و شکننده خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اتکا به درآمدهای حاصل از صدور نفت‏ خام باعث می شود‏ برنامه‏ریزان برای ایجاد تنوع در منابع درآمد ارزی و توسعه صادرات کشور اهتمام جدی نداشته باشند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور راهی جز تاکید بیشتر بر صادرات‏ غیر نفتی در پیش ندارد، گفت: صادرات غیرنفتی یک پدیده چند وجهی است یعنی از یکسو به مسائل داخلی و از سوی دیگر به مسائل بین‌ المللی و دیپلماسی اقتصادی کشور مربوط می شود.

وی تصریح کرد: در اقتصاد جهانی صادرات غیرنفتی به عنوان کلید توسعه و پیشرفت کشورها تلقی می شود در حقیقت هر چه صادرات یک کشور بیشتر و به تبع آن سهم بیشتری از بازارهای بین المللی داشته باشد با گام های سریع تر و محکم تری در مسیر شکوفایی گام بر می دارد.

پور ابراهیمی یادآورشد: مسیر صادرات غیر نفتی به معنی واقعی کلمه با حمایت بیشتر از تولید محصولات با ارزش افزوده بالا به خصوص کالاهای دانش بنیان و با تکنولوژی بالا، سریعتر و پایدارتر طی خواهد شد.

1395/05/16 | رادیو اقتصاد-http://radioeghtesad.irib.ir