تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور حمایت از تولید ملی است

قائم مقام وزیر صنعت و معدن در امور تولید گفت: طرح رونق تولید برای جبران مشکلات دوران تحریم پیشنهاد شده و حاصل کار کارشناسی است، در صورت موفقیت برکات این طرح در جهت رفع مشکل بیکاری و رفع موانع تولید نصیب مردم کشور ما خواهد شد.

به گزارش "شاتا" رضا رحمانی در نشست مشترک روسای سازمان های صنعت ، معدن و تجارت و سرپرستی استانی شعب بانک صنعت و معدن تاکید کرد: تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشورما، حمایت از تولید ملی است ، و ما باید با اعتقاد راسخ به این اصل حرکت کنیم و قدر هرکس که در این مسیر گام بر می دارد را بدانیم.

وی گفت : تنها آن گروه از صنایع تولیدی مشمول طرح رونق تولید می شوند که از واحدهای کوچک و متوسط باشند، مشکل نقدینگی داشته باشند و فعال سازی آنها موجب افزایش صادرات و اشتغال در کشور شود.

رحمانی در ادامه بیان داشت: طرح رونق تولید توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت طراحی شده ، وزارت یاد شده خود مجری آن است و از همه وزارتخانه ها و بانک ها خواسته شده تا در این مورد همکاری کنند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این نشست باید تبدیل به یک نقطه عطف شود، ما باید در آینده به استان ها برویم و آثار آن را ببینیم.

وی با تاکید بر این که در مراحل اجرای طرح رونق تولید نباید مشکل دیگری از واحد های تولیدی مطرح شود افزود: انتظار ما از بانک صنعت و معدن طبیعی است، تا آنجا که اگر یک صنعتگر با بانک خود مشکل دارد باید به نزد بانک صنعت و معدن برود و بخواهد تا مشکل ایجاد شده را با زبان خاص بانکی با بانک او مطرح سازد.

1395/05/13 | شاتا نیوز شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران-/http://www.shatanews.ir