بنگاه‌های کوچک و متوسط اولویت حمایت از تولید

نشست روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و نیز سرپرست بانک‌های صنعت و معدن استانی به منظور رسیدگی و بررسی مشکلات واحدها و بنگاه‌‌های کوچک و متوسط برگزار شد.

به گزارش شاتا، در این نشست که وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی حضور داشتند محور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در راستای اقتصاد مقاومتی مهمترین بحث مطرح شده بود و اقدامات این وزارتخانه در این راستا طرح گردید.

رسیدگی به مشکلات نقدینگی و تسهیلات‌دهی به این دسته از صنایع جزء مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

1395/05/12 | شاتا نیوز شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران-/http://www.shatanews.ir